PHUONG

phương
Chủ cửa hàng

Mrs. PHƯƠNG luôn sẵn sàng tư vấn cho khách hàng để có thể lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất

nhat

NHẬT
KỸ THUẬT VIÊN

Mr. NHẬT với vai trò hỗ trợ kỹ thuật, đảm bảo vận hành hệ thống Website và các vấn đề kỹ thuật được giao